DAWID PRUSKI

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP, P.POŻ i ochrony środowiska

  • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
  • INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
  • DOCHODZENIE POWYPADKOWE
  • WNIOSKI URZĘDOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
  • WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA OCHRONY ŚRODOWISKA WG.ISO 14001

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

– powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa. Na straży przestrzegania przepisów i zasad bhp w polskich zakładach pracy stoi 

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).


Masz problemy?

Pozwól działać profesjonalistom i fachowcom.
Napisz, zadzwoń, zaproś do swojej firmy, doradzę oraz pomogę Ci 
wybrnąć z najtrudniejszej sytuacji.
Wyzbędziesz się stresów oraz unikniesz nieprzyjemności.


Pracodawco!!!

Skończą się Twoje problemy z BHP i P.POŻ
zanim odwiedzi twoją firmę PIP